روضه حضرت رقیه (س)

من الذی ایتمینی (زمینه)

دل دل ترو میخواد چه جوری حرمت بیاد (شور)

بازم منو دلواپسی در به دری و بی کسی (واحد)

حرم فقط حرم تو، کرم فقط کرم تو (واحد)

سلام من به زهرای زمین کربلا زینب (واحد)

ارباب من از ذکر تو مجنونم (شور)

بی تابیم ما همه بی تابیم (شور)

زیر بارون توی رویا یه سه شنبه شب زیبا (شور)

منبع:javadmoghaddam.ir